spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
 

Daň z nehnuteľnosti

Pridané: 10.9.2019

Informácie o podaní daňového priznania (aktualizované január 2022)

Daňové priznanie podávajú občania alebo firmy, ak sa niečo zmenilo na ich vlastníctve nehnuteľnosti v predošlom roku (kúpa, predaj, dar), pričom rozhodujúci je dátum povolenia vkladu, teda kedy kataster prepísal nehnuteľnosť.

Daňové priznanie sa podáva do 31. januára.

Priznanie sa podáva na mestskom alebo obecnom úrade, kde sa nehnuteľnosť nachádza (a nie, kde má vlastník trvalý pobyt, resp. sídlo).

Možnosti podania: osobne, poštou alebo elektronicky (elektronicky iba u tých miest a obcí, ktoré takúto službu majú, pričom je nutné mať elektronický občiansky preukaz a aktivovaný elektronický podpis + čítačku a softvér).

Daňovník nevykonáva výpočet dane (je to úloha správcu dane), daňovník je povinný v priznaní uviesť správne údaje na výpočet dane.

Potom daňovník podá daňové priznanie, mesto alebo obec pošle rozhodnutie (marec, apríl). V ňom bude vypočítaná daň za nehnuteľnosti a všetky informácie potrebné k úhrade a aj termín, do ktorého je potrebné platbu zrealizovať.

Zaplatiť daň je potrebné do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Pokuta za nepodanie priznania v riadnom termíne je min. 5 eur, max. 3.000 eur.

Tlačivo na stiahnutie.